พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแหล่งน้ำ
   
 

 

 ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแหล่งน้ำ
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหา และวางแผนในการบริหารจัดการสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ โดยมีตัวอย่างเรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำเสียมีกลิ่นเหม็น ส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีก และจะมีการดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาข้างต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะชี้แจงและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยผู้ประกอบการสามารถจัดซื้อหรือผลิตเองได้ โดยใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_280422_105749.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563