พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
   
 

 กำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_290422_124131.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565