พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล จำปีงบประมาณ 2565
   
 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล จำปีงบประมาณ 2565 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_290422_125717.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565