พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2565
   
 

 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_290422_130022.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565