พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์เซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
   
 

 ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์เซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_100522_144817.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2565