พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
   
 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_200522_151437.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565