พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแจ้งผลการสอบราคา และประกาศแจ้งรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก
   
 
ประกาศแจ้งผลการสอบราคา และประกาศแจ้งรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ๑.ประกาศแจ้งผลการสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ๒.ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_084307.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2555