พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจากการตรวจพัสดุประจำปี 2564 โดยวิธีการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_270522_152901.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565