พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกฟัลติก สัมปทาน ซอย 1 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หรือป
   
 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกฟัลติก สัมปทาน ซอย 1 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร  หรือปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_270522_154221.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2565