พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเข้ารับรางวัล
   
 

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากเพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2565

   ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบคุณงานความดีดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

โดยกำหนดประเภทการรับสมัครเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.รางวัลประชาบดี ประเภท บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
2.รางวัลประชาบดี ประเภท องค์กรที่ทำคุณประโยชน์
3.รางวัลประชาบดี ประเภท สื่อสร้างสรรค์
4.รางวัลประชาบดี ประเภท ต้นแบบคนสู้ชีวิต

สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
https://shorturl.asia/JBAdl

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 039-312552

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_070622_095531.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2565