พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565
   
 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

   ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กำหนดจัดทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 จนถึง 31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาว จึงขอเชิญชวนประชาชน ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
https://shorturl.asia/IHZqK

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 02-1417487

 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2565