พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 , 15/2565 , 18/2565 และ 19/2565
   
 

 

 📢ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

 ครั้งที่ 14/2565 , 15/2565 . 18/2565 และ 19/2565
 
>>คลิกที่ข้อความ เพื่อฟังข้อความเสียง<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2565