พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน ขนาดพื้นที่ 66 ตารางเมตร
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน ขนาดพื้นที่ 66 ตารางเมตร ร.ร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างงาน 2ประกาศสอบราคาจ้างปูพื้นกระแบื้องห้องเรียน ร.ร.วัดบุญญวาสวิหาร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_084353.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221084353_k.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2558