พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     
     
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
   
 

 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_130622_161727.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564