พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงควรสร้างเกราะป้องกัน และหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น โดยการทานผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ควรทานผลไม้ตามฤดูกาล เนื่องจากจะมีราคาถูกและมีสารตกค้างจากยา
   
 

 

 เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูฝน
จึงควรสร้างเกราะป้องกัน และหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น
โดยการทานผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ควรทานผลไม้ตามฤดูกาล
เนื่องจากจะมีราคาถูกและมีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงน้อยกว่าผลไม้นอกฤดูกาล
ผลไม้เหล่านี้เป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารสูง
โดยเฉพาะวิตามินซีที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายและต้านโรคหวัด
ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองท่าใหม่

#ร่วมกันเปลี่ยนท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2565