พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ+เก้าอี้)
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ+เก้าอี้)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_084416.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2558