พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 

 การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2565