พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ
   
 

 

 วันที่ 25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ

ร่างกายต้องการไอโอดีนปริมาณเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอทุกวัน หากได้รับไม่เพียงพอ การสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนจะลดลง ทำให้เป็นโรคขาดสารไอโอดีน ส่งผลต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการสมอง ดังนั้นการบริโภคไอโอดีนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ควรบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ปรุงอาหารไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน เพื่อให้การบริโภคไอโอดีนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของร่างกาย

ด้วยความปราถนาดีเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2565