พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565
   
 

 

 📢ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

 ครั้งที่ 20/2565 และ 21/2565
 
 
PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RDC) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
https://shorturl.asia/R4Hvt
 
 
สำนักงานประกันสังคมแจกยิ้มให้ชาวประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง 3 เดือน
https://shorturl.asia/IvJ4d
 
 
ผู้ประกอบการต้องรู้ อาหารประเภทใดบ้างที่ห้ามมีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง
https://shorturl.asia/qUnaH
 
 
อย่าหลงเชื่อ! การแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัวยื่นเอกสารที่แบงก์ชาติเพื่อแก้หนี้
https://shorturl.asia/XqJcW
 
 
เตือนระวังภัย ไลน์ปลอม
https://shorturl.asia/XPy4h
 
 
การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด "สายด่วนเลิกยาเสพติด"
https://shorturl.asia/0gLN1
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2565