พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อากาศเปลี่ยนแปลงจึงควรดูแลตัวเองให้ดี อีกหนึ่งปัญหาที่มาพร้อมกับฤดูฝน คือ โรคไข้เลือดออก ดังนั้น เพื่อปกป้องตัวเองและบุตรหลานของท่านจากโรคไข้เลือดออก ต้องกำจั
   
 

 

 สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อากาศเปลี่ยนแปลงจึงควรดูแลตัวเองให้ดี อีกหนึ่งปัญหาที่มาพร้อมกับฤดูฝน คือ โรคไข้เลือดออก ดังนั้น เพื่อปกป้องตัวเองและบุตรหลานของท่านจากโรคไข้เลือดออก ต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณที่มีแอ่งน้ำทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดีไร้โรคภัยไข้เจ็บ

ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลเมืองท่าใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2565