พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
   
 

 

   ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่าใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด สื่อรณรงค์ต่างๆ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.oncb.go.th/Pages/anti_drugs_2022.aspx

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2565