พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : คำสั่งจังหวัดจันทบุรี มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19
   
 

 

   ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 46) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (พื้นที่เฝ้าระวัง) จึงขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1979/2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_060722_143803.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2565