พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : ผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2565
   
 

 

   ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้จัดประกวดออกแบบลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประกวดออกแบบลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี และองค์ความรู้ผ้าราชวัตรจันทบูรให้ทราบโดยทั่วกัน

ผลการประกวดลายผ้า https://www.m-culture.go.th/chanthaburi/ewt_dl_link.php?nid=3406
องค์ความรู้ผ้าราชวัตรจันทบูร https://www.m-culture.go.th/chanthaburi/ewt_dl_link.php?nid=3407&filename=index

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2565