พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 และ 23/2565
   
 

 

 📢ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

 ครั้งที่ 22/2565 และ 23/2565
 
 
ป้องกันภาวะ Long COVID
https://drive.google.com/file/d/1Cp3SFWEI5wzvUWQJR5AlyRTgZUXeStJ0/view?usp=sharing
 
 
ติดโควิดผู้ประกันตนรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้ จากการป่วย ไม่ว่าจะติดโควิดสายพันธุ์ไหน
https://drive.google.com/file/d/1uMMpC9MbTMqYDMtCDj1KLIKzG6IOkgpv/view?usp=sharing
 
 
ปภ.แนะการเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำสูงขึ้น
https://drive.google.com/file/d/1rJNTsnIXgD6WJr9xYWVlWCIOAuKrCKrm/view?usp=sharing
 
 
ข้อห้ามการจัดทำเรี่ยไรหรือ "รับบริจาค"
https://drive.google.com/file/d/1ZKFTMlpg1hQ4HnJme0WaFwikHiduixmx/view?usp=sharing
 
 
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
https://drive.google.com/file/d/1HrYW71TMkHYRuvJXvIh8fRCQxt0g7up3/view?usp=sharing
 
 
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้
https://drive.google.com/file/d/1IZs7gY7Sx-i8hUr2VEkTYJHqxdLl5boN/view?usp=sharing
 
 
ต่อเติมบ้าน ให้ถูกกฏหมาย ต้องทำอย่างไร
https://drive.google.com/file/d/1wyZUXfxvCvHNOMY4BqVDeKIsmkYMg8w4/view?usp=sharing
 
 
ซื้อทัวร์อย่างไร ไม่ให้โดนหลอก
https://drive.google.com/file/d/18ZwCa22g8v_FQ4YiaDZiQHlpx8mxRKBq/view?usp=sharing
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2565