พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565
   
 

 

📢ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 ครั้งที่ 24/2565
 
การนำส่วนของกัญชา กัญชง มาใช้ในอาหาร
https://drive.google.com/file/d/1Nv4cwri9xIu8pm8OS0R9irzk-NETKiaa/view?usp=sharing
 
 
ขับรถปาดหน้าจะมีความผิดตามกฏหมายอย่างไร
https://drive.google.com/file/d/1wbvkpjV8a3QKH_G7MfoUrzdL8y78_JHt/view?usp=sharing
 
 
ปภ.ชวนโหลดแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนภัย "THAI DISASTER ALERT"
https://drive.google.com/file/d/1PVC1ns4KE1kxQonrV7AggV9FZXARAaVx/view?usp=sharing
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2565