พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
   
 

 

📢 ประชาสัมพันธ์ : ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ด้วย กรมการปกครอง ได้ดำเนินการตามโครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานชองคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (ผลงานปี 2563) เพื่อนำผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดที่แนบมานี้

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_190722_103029.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2565