พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 

 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2565