พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินน้ำตาลของคนไทยเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งถ้ากินหวานมากเกินไปจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ดังนั้น การเลือกเครื่องดื่มเพื่อบริโภคจึงไม่ควรเลือกเครื่องดื่มที่หวานมา
   
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินน้ำตาลของคนไทยเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งถ้ากินหวานมากเกินไปจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ดังนั้น การเลือกเครื่องดื่มเพื่อบริโภคจึงไม่ควรเลือกเครื่องดื่มที่หวานมากจนเกินไป

หากต้องการดื่มเครื่องดื่มสำเร็จรูปควรเลือกแบบ ไม่เติมน้ำตาลหรือเติมน้ำตาลไม่เกิน 5%
 
ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลเมืองท่าใหม่
#ร่วมกันเปลี่ยนท่าใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2565