พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ***ข่าวฝากประชาสัมพันธ์*** ขอเชิญชวนตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ ThinPrep ระยะ 5 ปี เฉพาะคนในเขตเทศบาลท่าใหม่ เพศหญิง อายุ30-59ปี ทุกวันอังคาร ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าใหม่ โดยเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย ***ฟรีรับจ
   
 

 

 ***ข่าวฝากประชาสัมพันธ์***
ขอเชิญชวนตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ ThinPrep ระยะ 5 ปี
เฉพาะคนในเขตเทศบาลท่าใหม่ เพศหญิง อายุ30-59ปี
ทุกวันอังคาร ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าใหม่
โดยเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย
***ฟรีรับจำนวนจำกัด***
#ร่วมกันเปลี่ยนท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565