พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงนี้นะคะ ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองท่าใหม่ #ร่วมกันเปลี่ยนท่าใหม่
   
 

 

 ช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงนี้นะคะ

ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองท่าใหม่
#ร่วมกันเปลี่ยนท่าใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2565