พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
   
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบกลางทางกฏหมาย (www.law.go.th) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

______________________

Link สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : การรับฟังความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ https://drive.google.com/file/d/1IRJq2_Vn6RyoMf14i92-PFiyRfkQN_M_/view

ขั้นตอนการใช้งานระบบกลางทางกฏหมาย
https://drive.google.com/file/d/15ZPi_wUW53oVeA5Nux2VS-X7niZdNd3j/view

เว็บไซต์ระบบกลางทางกฏหมาย
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=OTU3REdBX0xBV19GUk9OVEVORA==

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2565