พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคฝีดาษวานรสามารถติดต่อได้ทั้งจากสัตว์สู่คน และคนสู่คน🦧🤧😷🤒
   
 

 

 โรคฝีดาษวานรสามารถติดต่อได้ทั้งจากสัตว์สู่คน และคนสู่คน

🦧🤧😷🤒
1. การติดต่อจากสัตว์สู่คน สามารถติดต่อได้จากสัตว์กัดแทะทุกชนิด โดยติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง น้ำหนอง ตุ่มหนองของสัตว์ ผื่นสัตว์ การถูกสัตว์ติดเชื้อกัดหรือข่วน การรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์ติดเชื้อและปรุงไม่สุก
2. การติดต่อจากคนสู่คน โดยการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งอย่างไอ จาม ผื่น ตุ่มหนอง น้ำหนอง สิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อของผู้ป่วย ซึ่งมักมาจากการใช้ของร่วมกันกับผู้ป่วย
ฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ หากสงสัยว่าป่วย ควรพบแพทย์ทันที
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2565