พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ เราจึงต้องดูแลร่างกายให้ดีแล้วป้องกันตัวเองจากโรคไข้หวัดใหญ่
   
 

 

 โรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ เราจึงต้องดูแลร่างกายให้ดีแล้วป้องกันตัวเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ 4 วิธี ดังนี้

1. ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอจาม
2. ล้างมือบ่อยๆ
3. เลี่ยงสถานที่คนหนาแน่น
4. หยุดเรียน หยุดงาน พักรักษาตัว
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2565