พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
   
 

 

 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่ และประกาศเกียรติบัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่สนใจ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02-281-9752 02-281-9264 , 02-281-1753

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_010922_154057.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2565