พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ หอประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ หอประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_160922_133818.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2565