พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นการเลือกรับประทานเครื่องดื่ม เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของ
   
 

 

 การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นการเลือกรับประทานเครื่องดื่ม เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ควรรับประทานเครื่องดื่มที่หวานมากจนเกินไป 

การรับประทานน้ำตาลที่แนะนำ คือ ไม่ทานน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน
#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองท่าใหม่
#ร่วมกันเปลี่ยนท่าใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565