พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยแยกหัวอู่ - สนามบิน
   
 

ประกาศสอบราคาจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยแยกหัวอู่ - สนามบิน 1ประกาศสอบราคาจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_085321.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221085321_2.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2556