พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอเชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี (ทสม.) และประชาชนจัดทำถังขยะเปียก เพื่อกำจัดเศษอาหาร ลดปริมาณขยะที่ต
   
 

 

 เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอเชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี (ทสม.) และประชาชนจัดทำถังขยะเปียก เพื่อกำจัดเศษอาหาร ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจัดทำถังขยะเปียกใน ครัวเรือน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 039-431-502 ต่อ 115

#ร่วมกันเปลี่ยนท่าใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2565