พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา)
   
 
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_085635.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2557