พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์บทความด้านกฏหมายจากกรมทางหลวงชนบท
   
 

 

กรมทางหลวงชนบท ขอประชาสัมพันธ์บทความด้านกฎหมาย เพื่อเป็นการเผยแพร่บทความให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงข้อกฎหมาย ดำเนินการขออนุญาตและปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ พรบ.ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ. ศ.2549 ที่แก้ไขเพิ่มเติม แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 มาตรา เพื่อ ผู้มาติดต่อราชการมีความเข้าใจและรับทราบถึงข้อกฎหมายและปฏิบัติ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_300123_092938.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มกราคม. 2566