พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
   
 

 

เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

ตอน : สายธารพระเมตตา ทรงมีปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป

https://drive.google.com/file/d/1I6Y6Hzc5lyWtvhTdXQG4VMJZxlDEnKix/view?usp=share_link

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม. 2566