พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
     
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_020223_160051.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566