พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 1ตารงแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 2ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_085712.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221085712_k.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2558