พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
   
 
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_085733.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2558