พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 1ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_085801.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2558