พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว(Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว(Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_085906.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม. 2556