พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_085949.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221085949_2.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2556