พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและสื่อในการจัดการเรียนการสอน
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและสื่อในการจัดการเรียนการสอน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_090031.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221090031_Untitled-22.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2556