พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศฐาลวัดบุญญวาสวิหาร
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศฐาลวัดบุญญวาสวิหาร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_090128.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กรกฏาคม 2558