พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์
   
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ โรเงรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอิง) 2ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_090206.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221090206_k.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กรกฏาคม 2558